Какво постигнахме с включването си в ОП

Какво постигнахме с включването си в ОП "Развитие на човешките ресурси"

Ние много добре разбираме, че клиентите поверяват в ръцете ни сигурността на своя бизнес, на много години труд и вложени много лични и съкровени усилия и мечти.

Това е голяма и осъзната отговорност за всеки служител на „АСО Панема” ООД. Нашата голяма мотивация е да предлагаме на клиентите ни непрекъснато подобрения в услугите и допълнителни нива на сигурност.

От началото на 2001 г. предлагаме съвременен център за мониторинг и охрана на обекти чрез СОТ. Освен технологиите, нашия екип разчита и на добре обучени специалисти, които денонощно се грижат за сигурността на охраняваните обекти.

Това са причините през ноември 2012 г. „АСО Панема” ООД да изготви и внесе проектно предложение по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Изпълнението на проекта включи помощ при снабдяването на „АСО Панема” ООД с последните и най-модерни технологии за отдалечено видеонаблюдение и мониторинг, оборудване на денонощния оперативен дежурен център (ОДЦ), както и в сферата на охранителните системи.

Освен технологичния характер на проекта, целия екип остана много доволен от специализираното обучение както на охранителите, така и на специалистите, които работят денонощно в ОДЦ.

При приключване на изпълнението на проекта, през октомври месец 2013 година, 142 служители на „АСО Панема” ООД са придобили нови знания и умения в областта на работа със съвременните системи за видеонаблюдение. Това гарантира по-добра професионална реализация на служителите, по-високо качество на работната сила и предоставяне на още по-добри услуги на нашите клиенти.

В резюме резултатът от изпълнението на този европейски проект е модернизация и "последна дума" на техниката, с която ние работим и така успяваме да предлагаме най-високо качество за нашите клиенти. Също така, специално подготвени и обучени охранители и специалисти, които допълнително гарантират сигурността на клиентите ни!