Оперативен Дежурен Център

Оперативен Дежурен Център

От началото на 2001 година дружеството разполага с център за мониторинг и охрана на обекти чрез СОТ. Центърът е оборудван със съвременна техническа апаратура за наблюдение, контрол, охрана и сигурност. Отговорността за постоянната и ефективна защита на охраняваните обекти е поверена на експерти с дългогодишен стаж в това направление.

През 2012 г. оборудвахме модерен център за мониторинг, контрол и охрана, посредством отдалечено видеонаблюдение в реално време.

Въвеждайки допълнителни нива на сигурност за своите партньори, „АСО Панема“ ООД непрекъснато разширява спектъра от предоставяни услуги.

тел. ОДЦ: 02 / 8 593 106

Видео

Допълнителни документи