ВИП охрана

ВИП охрана

Телохранителите осъществяват непрекъсната 24–часова, всеобхватна физическа и техническа охрана на застрашени лица по месторабота, местоживеене и при придвижване. Те защитават живота, телесната неприкосновеност, здравето и достойнството на охраняваните лица от противозаконни посегателства.

При изпълнение на своите задължения, служителите работят организирани в екипи. Броят и численият състав на екипите за персонална охрана зависят от конкретната картина на застрашеност и степента на заплаха за охраняваното лице.

Телохранителите използват богат арсенал от технически устройства за охрана и комуникация, модерно оръжие и разнообразни помощни средства. При необходимост прилагат специализирани бойни техники и похвати.

Дейността на екипите за персонална охрана се подпомага от мобилните въоръжени групи за ответна реакция. Те обезпечават сигурността на охраняваните лица, при участието им в публични прояви и дейностти с краткосрочен характер, като инспектират предварително местата за посещение, водят наблюдение и контранаблюдение с цел разкриване и предотвратяване на престъпни посегателства.

За сигурността на своите партньори „АСО Панема“ ООД поддържа в постоянна техническа и експлотационна готовност достатъчно на брой луксозни автомобили от марките Мерцедес "S-клас" 65 AMG, Порше "КАЙЕН", Порше "ПАНАМЕРА", Рейндж Ровър "ЕВОК", Рейндж Ровър и др. Две от превозните средства се характеризират с най–висока степен на защита.

Видео

Допълнителни документи