Услуги

Водени от принципите на лоялност, екипност и професионализъм, служителите на "АСО Панема" ООД са готови да поемат отговорността за вашата лична сигурност, сигурността на вашия дом, имущество и бизнес. Вече повече от 33 години тези принципи стоят в основата на успеха на "АСО Панема" ООД и поддържат доверието, което ни гласуват всички наши дългогодишни клиенти и партньори!

В портфолиото на предлаганите от АСО Панема“ услуги са включени:


  • охрана имуществото на физически и юридически лица, сгради, помещения, стопански обекти, енергийни трасета, линии за комуникация и други стратегически обекти със значение за националната сигурност;
  • охрана на ценни пратки и товари;
  • охрана със СОТ;
  • лична (персонална) охрана;
  • техническа охрана, включително изграждане на комплексни системи за наблюдение, контрол на достъпа, охрана и сигурност;
  • защита на информацията, кореспонденцията, средствата за комуникация и свръзка от неоторизиран достъп;
  • консултантски услуги свързани с личната и фирмената сигурност, анализ на риска, изготвяне на ефективни модели за действие, управление на риска и осигуряване на необходимите за това ресурси;
  • охрана с дрон

Очакваме ви!