Инкасо услуги

Инкасо услуги

"АСО ПАНЕМА" ООД предлага на своите клиенти новата услуга „Депозитарен сейф”. Услугата осигурява възможността, клиентите сигурно да депозират парични суми по всяко време на денонощието. Достъпа до депозитара се осигурява чрез оторизиран личен чип. Гарантирана защита срещу кражба или посегателство. Възможност за избор на метод за инкасиране. Сигурна защита и удобство за нашите клиенти.

"АСО ПАНЕМА" ООД извършва високо специализирана охрана и транспорт на ценни пратки и товари с бронирани автомобили и професионално обучени екипи. Използват се автомобили с най висока степен на защита, оборудвани с УКВ радиостанции,сигнална техника, подходящо въоръжение и индивидуални средства за защита. Екипите отлично познават маршрутите за придвижване, вида, особеностите и уязвимите места на инкасираните обекти. Поддържат непрекъснато радио-мобилна връзка с оперативен дежурен център. Боравят надежно с поверената им техника и зачислено оръжие. Охранителите са обучени да реагират незабавно, предприемайки ефективни и законосъобразни действия целящи защитата на превозваните пратки и товари. В дейноста си инкасовите екипи се подпомагат приоритетно от въоръжени мобилни екипи за ответна реакция. "АСО ПАНЕМА"-ООД разработи и успешно предоставя на своите клиенти нов търговски продукт. Той гарантира сигурност и е насочен към представителите на малкия и среден бизнес,които ежедневно генерират финансови средства в търговските си обекти.

Услугата включва:

  • Инкасиране на парични средства;
  • Транспортирането им до трезор "МАЛАСАР";
  • Съхранението им в трезора на компанията;
  • Банков превод по сметките на клиента в БНБ или други търговски банки;
  • Връщане на паричните средства в търговския обект по предварително съгласуван със заявителя времеви график;
  • Допълнително клиентите получават пълна застраховка на паричната пратка и ползване на сейф 7,5/30/50/см. в трезор "МАЛАСАР".

Свържете се с нас, за да Ви дадем най-добрите условия и цени на новата услуга „Депозитарен сейф” и за инкасиране на оборота след приключване на работния ден или в посочено от Вас време.

Видео

Допълнителни документи