Кариери

Следвайки ритъма на бързо променящото се съвремие „АСО Панема“ инвестира значителни по размер финансови и технически средства, експертност и професионален опит в подготовката, обучението и квалификацията на служители търсещи професионална реализация, развитие и себеутвърждаване в сектора на частната охранителна дейност.

Обучението на охранителите се провежда в лицензиран учебен център от професионални инструктори и експерти по сигурността по утвърдени от МВР учебни програми.

  • Служителите придобиват необходимия обем от знания и професионални умения в следните направления:
  • Специфика на видовете охранителна дейност – обектова, техническа и персонална охрана, СОТ, инкасо, трезори;
  • Действия при кризисни и екстремални ситуации, природни бедствия и производствени аварии;
  • Оказване на неотложна медицинска помощ;
  • Правна подготовка;
  • Специализирани бойно–приложни техники и похвати, физическа подготовка;
  • Спортна и инстинктивна стрелба са самоотбрана;
  • Специализирано управление на бронирани МПС.

При формиране на трудовото възнаграждение основни фактори са: заемана длъжност, трудов стаж, образователен ценз,придобити умения, квалификации и професионален опит.

Ако споделяте принципите на лоялност, екипност и професионализъм ще се радваме да станете наши колеги.

За да кандидатствате, попълнете формата - всички полета са задължителни:


Разчитаме на професионален екип, вярващ в споделения успех и амбициран да преследва най-високи цели.