За нас

За нас

 охранителния екип “АСО Панема” ООД е лицензирано от МВР дружество за осъществяване на всички видове охранителна дейност на територията на Република България.

През изминалите 33 години, в условията на икономически и политически преход, компанията придоби изключително ценен опит в организирането и осъществяването на:

  • охрана имуществото на физически и юридически лица, сгради, помещения, стопански обекти, енергийни трасета, линии за комуникация и други стратегически обекти със значение за националната сигурност;
  • охрана на ценни пратки и товари;
  • охрана със СОТ;
  • лична (персонална) охрана;
  • техническа охрана, включително изграждане на комплексни системи за наблюдение, контрол на достъпа, охрана и сигурност;
  • защита на информацията, кореспонденцията, средствата за комуникация и свръзка от неоторизиран достъп;
  • консултантски услуги свързани с личната и фирменната сигурност, анализ на риска, изготвяне на ефективни модели за действие, логистика и управление на риска.

 Управителят на АСО Панема ООД г-н Неофит Павлов Управителят на „АСО Панема” ООД – г-н Неофит Павлов е работил години в системите на МО и МВР. Богатият му опит и авторитет, с които се ползва в средите на частните охранители е гаранция за адекватното вземане на решения за Вашата сигурност.

За ръководители на специфичните охранителни направления са привлечени утвърдили се в своята работа бивши служители на националните служби за сигурност и охрана, притежаващи необходимия потенциал от умения, професионален опит и компетентност.

Приоритетно, в охранителните екипи са назначени служители със спортна квалификация, търсещи своята професионална реализация и себеутвърждаване.

При необходимост и при пълно взаимодействие с органите на МВР, нашите служители са в състояние да вземат най-адекватни мерки и да предприемат всички законосъобразни действия, гарантиращи сигурността на охраняваните лица и обекти. В своята дейност те се подпомагат от мобилни въоръжени групи за ответна реакция, обучени да действат в екстремни ситуации.

Обучението на охранителите се провежда в лицензиран учебен център от професионални инструктори по утвърдени от МВР учебни програми.

Административната дейност на компанията е поверена на креативни, високообразовани специалисти и експерти в областта на правото, финансите, IT технологиите, маркетинга и бизнес администрацията.

Управляващите „АСО Панема” ООД притежават разрешение за достъп до класифицирана информация, включително и уникален регистрационен номер за разкрита регистратура.

Дружеството е регистрирано като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Компанията притежава сертификати за качество ISO 9001:2008 и BS OHSAS 18001:2007

Повече от 33 години, „АСО Панема” ООД успешно гради своя бизнес и отстоява завоюваните позиции. Водени от принципите на лоялност, екипност и професионализъм ние сме готови да поемем коректно отговорността за вашата сигурност, сигурността на вашия дом, имущество и бизнес. Доверете ни се и станете част от всички наши дългогодишни Клиенти и Партньори!