Физическа охрана

Физическа охрана

Служителите осъществяват непрекъсната 24–часова физическа и техническа охрана на търговски, промишлени и жилищни сгради, офиси, вили и помещения. Специализирани са в охраната на енергийни трасета, линии за комуникация и стратегически обекти със значение за националната сигурност на страната. Възпрепятстват неправомерното проникване на лица в охраняваните обекти. Предотвратяват и противодействат на престъпни посегателства срещу охраняваните обекти, както и на такива насочени срещу лицата намиращи се в тях. Осъществяват пропусквателен режим за допускане на лица, транспортни средства и предмети в охраняваните обекти.

При изпълнение на възложените им задачи, охранителите използват системи за контрол на достъпа, стационарни или преносими металотърсачи, сканиращи и рентгенови устройства, оръжие, помощни средства и средства за комуникация – УКВ радиостанции, мобилни телефони, включително и пряка телефонна линия за връзка със съответните РПУ на МВР.

Служителите осъществяват своята дейност с униформено облекло, въоръжени и оборудвани в зависимост от спецификата на охранявания обект и изискванията на клиента. Подготвени са да окажат неотложна първа помощ на пострадали в кризисни ситуации лица.

При необходимост физическата охрана се подпомага от мобилни въоръжени групи за ответна реакция, обучени да действат в екстремални ситуации.

Посредством физическа охрана и автопатрули „АСО Панема“ ООД се грижи за сигурността на обекти в 17 области на България, в градовете София, Плевен, Ловеч, Шумен, Велико Търново, Русе, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Сливен, Стара Загора, Ямбол, Хасково, Пловдив, Благоевград, Сандански и др..

Видео

Допълнителни документи