"АСО Панема" ООД пое под охрана регионалните радиостанции на БНР

Българското национално радио (БНР) повери охраната на своите регионални радиостанции на охранителна фирма "АСО Панема" ООД.

Фирмата успешно пое обектите на БНР в края на миналата година и вече наложи своя 28 годишен професионален опит в охраната им.

"АСО Панема" ООД ще се грижи за сигурността и реда в обектите чрез денонощна физическа и техническа охрана, както и ще осъществява контролно пропусквателен режим.

Повече от четвърт век, „АСО Панема” ООД успешно гради своя бизнес и отстоява завоюваните позиции. Водени от принципите на лоялност, екипност и професионализъм ние сме готови да поемем коректно отговорността за вашата сигурност, сигурността на вашия дом, имущество и бизнес. Доверете ни се и станете част от всички наши дългогодишни Клиенти и Партньори!