"АСО Панема" ООД провежда процедура за доставка на гориво

"АСО Панема" ООД провежда процедура за доставка на гориво

Публична покана на „АСО Панема“ ООД за провеждане процедура за определяне на изпълнител с предмет: „Доставка на гориво (бензин А-95 и дизел), съгласно ПМС 118/27.05.2014 г. за нуждите на „АСО Панема” ООД по договор № ESF-2203-01-01001/02.12.2013 г. за изпълнението на проект: Транспорт до работа в „АСО Панема” ООД“

Файловете можете да изтеглите от тук: документи за процедура