г-н Неофит Павлов взе участие в среща на високо ниво!

г-н Неофит Павлов взе участие в среща на високо ниво!

Висшето ръководство на МВР се срещна с управители на охранителни фирми и представители на асоциациите от охранителният бранш, сред които и нашият управител г-н Неофит Павлов. В срещата участваха още министърът на вътрешните работи, заместник-министърът, главният секретар на МВР и директорът на ГД "Национална полиция".

Основните теми, дискутирани по време на срещата, са разработването на успешен модел за сътрудничество между охранителните фирми в България и МВР, базиран на добри европейски практики. Обсъдена бе и идеята да се създаде техническа комуникационна връзка на фирмите със съответното районно управление. Относно сътрудничеството ще се подобри и процесът за обмен на информация за кандидатите за работа в охранителните фирми, които в повечето случаи преди това са работили в системата на МВР.