Благодарствено писмо от Национален фонд

Благодарствено писмо от Национален фонд "Свети Никола"

Достойнството на българите е и плод на резултатите от усилията да подредим собствения си дом, включително да подадем ръка на нуждаещите се. Все повече хора в България имат за своя каузата на хората с увреждания.

Целта е с подкрепата на бизнеса и гражданите да се съдейства за изграждането и утвърждаването на нов тип култура, отношение и социална компетентност на гражданското общество към проблемите на децата и изобщо на хората с увреждания.