30 Години

30 Години "Асо Панема" ООД

За нас е чест и удоволствие да приемем тази грамота връчена ни от НАЛСИЧОД по случай 30 години от създаването на фирмата и за висок принос и иновации в охранителната индустрия на Р. България.

Благодарим и продължаваме да работим още по усърдно и иновативно!