Трезор Маласар

Трезор Маласар

От 2005 година, затваряйки цикъла от охранителни услуги, „АСО Панема” ООД е инвеститор и собственик на най-големия и съвременен обществен трезор в България.

Проектиран, построен и оборудван съгласно европейските стандарти за ефективност, защита и сигурност, трезор „Маласар” предлага:

  • 2300 трезорни касети в 11 размера;
  • Идентификация по индивидуални биометрични показатели;
  • Неограничен брой посещения;
  • Професионално обслужване и грижа за клиента;
  • Персонална охрана, транспорт и съпровождане на клиента;
  • Денонощна въоръжена охрана, видеонаблюдение и охрана със СОТ;
  • При сигнал, допълнителна реакция на мобилни патрули от две охранителни дружества;
  • Паркинг.

Трезор "Маласар" е регистриран като администратор на лични данни по Закона за защита на личните данни.

Официален сайт: www.trezor-malasar.com

Видео