Инкасо услуги

Инкасо услуги

"АСО ПАНЕМА" ООД извършва високо специализирана охрана и транспорт на ценни пратки и товари с бронирани автомобили и професионално обучени екипи. Използват се автомобили с най висока степен на защита, оборудвани с УКВ радиостанции,сигнална техника, подходящо въоръжение и индивидуални средства за защита. Екипите отлично познават маршрутите за придвижване, вида, особеностите и уязвимите места на инкасираните обекти. Поддържат непрекъснато радио-мобилна връзка с оперативен дежурен център. Боравят надежно с поверената им техника и зачислено оръжие. Охранителите са обучени да реагират незабавно, предприемайки ефективни и законосъобразни действия целящи защитата на превозваните пратки и товари. В дейноста си инкасовите екипи се подпомагат приоритетно от въоръжени мобилни екипи за ответна реакция. "АСО ПАНЕМА"-ООД разработи и успешно предоставя на своите клиенти нов търговски продукт. Той гарантира сигурност и е насочен към представителите на малкия и среден бизнес,които ежедневно генерират финансови средства в търговските си обекти. Услугата е на стойност 7.00 BGN и включва:

  • Инкасиране на парични средства;
  • Транспортирането им до трезор "МАЛАСАР";
  • Съхранението им в трезора на компанията;
  • Банков превод по сметките на клиента в БНБ или други търговски банки;
  • Връщане на паричните средства в търговския обект по предварително съгласуван със заявителя времеви график;
  • Допълнително клиентите получават пълна застраховка на паричната пратка и ползване на сейф 7,5/30/50/см. в трезор "МАЛАСАР".

Свържете се с нас, за да Ви дадем най-добрите условия и цени за инкасиране на оборота след приключване на работния ден или в посочено от Вас време.

Видео

Допълнителни документи