Изграждане на охранителни системи

Изграждане на охранителни системи

Служителите на „АСО Панема“ ООД осъществяват дейности по доставка, внедряване, контрол и обслужване на технически средства, уреди, апаратура, иновационни електронни продукти и технологии. Целта на техническата охрана е да осигури постоянна, надеждна и ефикасна защита на охраняваните обекти и застрашените лица от противозаконни посегателства.

Експертите на дружеството притежават богат професионален опит в проектирането, изграждането и контролирането на широк спектър от охранителни системи:

 • Обектови сигнално-охранителни системи;
 • Системи за пожароизвестяване;
 • Системи за ограничаване и контрол на достъпа;
 • Системи за видео наблюдение;
 • Системи за контрол на оръжие, боеприпаси и самоделни взривни устройства;
 • Системи за контрол на химически и радиоактивни вещества;
 • Системи за периметрова охрана;
 • Системи за периметрова охрана посредством подземни кабелни трасета;
 • Системи за периметрова охрана посредством микровълнови бариери;
 • Системи за периметрова охрана посредством детекция на вибрации;
 • Системи за защита на информацията, включително системи за криптиране на данни;
 • Системи за защита на личната и служебна кореспонденция, средствата за комуникация и свръзка от неоторизиран достъп.

Видео

Допълнителни документи