СОТ и видеонаблюдение

СОТ и видеонаблюдение

Охраната чрез СОТ се извършва посредством специализирани автомобили за патрулна дейност и оперативен център за денонощен мониторинг. На всеки автопатрул е определен район за охрана, местостоянка и специален маршрут на движение, с цел своевременна реакция при получен сигнал от СОТ. Използват се нови, висок клас автомобили от марките „Форд“, „Шевролет“ и „Дачия–ДЪСТЪР“ оборудвани с УКВ радиостанции.

Всеки автопатрул се състои от двама служители. Охранителите са запознати с местонахождението, вида и характерните особености на охраняваните обекти, маршрутите за придвижване и план–вариантите за действие при сигнал.

Служителите реагират своевременно като извършват проверка на получените алармени сигнали. Възпрепятстват неправомерното проникване на лица в охраняваните обекти. Предотвратяват и пресичат престъпни посегателства спрямо охраняваните обекти и опазват имуществото намиращо се в тях.

Обучени са да неутрализират и задържат нарушители до пристигането на служители от МВР.

При изпълнение на служебните си задължения охранителите носят униформено облекло. Те са оборудвани с оръжие, разнообразни помощни средства, УКВ радиостанции и мобилни телефони.

На Дружеството е издадена индивидуална Лицензия за изграждане, поддържане и използване на мобилна радио-телефонна мрежа.

Видео