Консултантска дейност

Консултантска дейност

„АСО Панема“ ООД предлага широк спектър от консултантски услуги. Информационно–аналитичният сектор на дружеството изготвя и предоставя на клиенти експертни мнения, становища и доклади по следните направления:

  • Правни въпроси;
  • Финансово–стопански въпроси;
  • Капитали, инвестиции, пазари;
  • Фирмени и междуфирмени отношения;
  • Битова, криминална и организирана престъпност;
  • Лична и фирмена сигурност;
  • Анализ на риска, модели за действие, логистика и управление на риска;
  • Защита на лична и служебна информация;
  • Защита на лична и служебна кореспонденция, средствата за комуникация и свръзка от неоторизиран достъп.